CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM

CTY TNHH ĐẠT NAM
CTY TNHH ĐẠT NAM
CHI TIẾT SẢN PHẨM
EH/Y series
Mã sản phẩm:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  • Lưu lượng ra lớn nhất : 420mL/min • Áp suất ra lớn nhất :     0.98MPa • Vật liệu chính:              PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Nhiệt độ chất lỏng :      0 ÷ 60 C deg. • Các chức năng điều khiển : tự động /điều khiển đếm/Điều khiển gián đoạn

Lượt xem:

2872

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
EH/Y series

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
• Lưu lượng ra lớn nhất : 420mL/min
• Áp suất ra lớn nhất :     0.98MPa
• Vật liệu chính:              PVC, GFRPP, PVDF, SUS316
• Nhiệt độ chất lỏng :      0 ÷ 60 C deg.
• Các chức năng điều khiển : tự động /điều khiển đếm/Điều khiển gián đoạn   Download catalogue

             [ Đặt hàng ]

Điều khiển rộng
Lưu lượng ra được điều chỉnh trong phạm vi của biên độ và chu kỳ nhịp bơm ,biên độ nhịp bơm có thể điều chỉnh từ 20% đến 100% giá trị lớn nhất ,chu kỳ nhịp có thể cài đặt trong phạm vi 0-360 spm .
Ghi chú : Phạm vi cài đặt biên độ nhịp phụ thuộc vào kiểu bơm .Cụ thể tham khảo bảng thông số kỹ thuật của từng loại bơm. 

Hệ điều khiển với khối vi điều khiển
Bộ vi điều khiển cho phép một bơm vận hành trong bốn dạng : điều khiển tay ,điều khiển tự động ,điều khiển xung ,điều khiện đếm. Sự chuyển mạch giữa các dạng này dược thực hiện bằng các khóa. 

Hoạt động kết hợp với các loại bơm khác
Bơm EH/Y có thể lắp được với nhiều loại bơm định lượng khác.

Sản phẩm cùng loại
EH-F Series
·   Lưu lượng ra lớn nhất: 2000mL/min ·   Áp suất ra lớn nhất : 1MPa  ·    Vật liệu chính : PVC,GFRPP ·    Tốc độ nhịp bơm : 1~240spm (nhịp/phút)
LK series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (50/60Hz) • Lưu lượng ra cực đại: 45/54L/min • Áp suất ra cực đại:     1.5MPa • Vật liệu chính:            SUS316, PVC, PVDF • Công suất bơm:          0.2 - 1.5kW • Nhiệt độ chất lỏng:      0 ÷ 80 C deg. (loại INOX) • Độ nhớt chất lỏng :     1,000mPa.s (loại VS)
AX series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (50/60Hz)  • Lưu lượng ra lớn nhất :  51.6/49.7L/min • Áp suất ra lớn nhất :      4.2MPa • Vật liệu chính:              SUS316, PVC, PTFE • Công suất bơm:            0.2 - 3.7kW • Nhiệt độ chất lỏng:        0 ÷ 100 C deg.
EK series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT  • Lưu lượng ra lớn nhất :     420mL/min • Áp suất ra lớn nhất:          1.0MPa • Vật liệu chính:                  PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Công suất bơm:                20 - 22W • Nhiệt độ chất lỏng: 0 ÷ 60C deg.(không đọng hơi ẩm) • Các chức năng điều khiển: EXT/STOP
EH/E series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT • Lưu lượng ra cực đại : 1250mL/min • Áp suất ra cực đại:      1.0MPa • Vật liệu chính :            PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Công suất bơm:          48W • Nhiệt độ chất lỏng:      0÷40 C deg. • Các chức năng điều khiển: tự điều khiển /điều khiển đếm/điều khiển gián đoạn.
EH/R series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT • Lưu lượng ra lớn nhất : 420mL/min • Áp suất ra lớn nhất :     1.0MPa • Vật liệu chính :             PVC, GFRPP, PVDF, SUS316 • Công suất bơm:           16 - 24W • Nhiệt độ chất lỏng:       0 ÷ 60 C deg. • Các chức năng điều khiển: EXT/STOP